wtorek, 16 lipca 2024r.
Preferowana przeglądarka
Mozilla Firefox
O firmie
|
Kontakt
O firmie
Usługi
Wykaz prac
Mapa prac
Kontakt
Wyślij e-mail
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. "IN-TOR" zostało utworzone pod koniec 1994 roku i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Skład zarządu tworzą czterej wspólnicy posiadający wykształcenie techniczne w specjalności drogi i mosty kolejowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej w zakresie linii, węzłów i stacji kolejowych. Zatrudniani przez naszą firmę pracownicy, należą do doświadczonej wykwalifikowanej kadry z kilkunastoletnim stażem w utrzymaniu i remontach dróg kolejowych.
Firma nasza wykonuje wszelkie prace budowlane i projektowe w infrastrukturze kolejowej, począwszy od projektu budowlanego, uzgodnień i usyskania stosownych pozwoleń, aż do zakończenia budowy lub remontu. Prace wykonujemy z materiału powierzonego przez inwestora jak i własnego.
Wykonywane przez nasze przedsiębiorstwo prace, charakteryzują się wysoką jakością robót i terminowością wykonania. Jesteśmy solidnym wykonawcą, a na zakończenie roboty udzielamy wieloletnich gwarancji.
 
Prowadzimy także kursy, szkolenia i egzaminy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych min. na stanowiska: manewrowy, ustawiacz, dyżurny ruchu, kierownik pociągu roboczego, toromistrz, dróżnik przejazdowy, dróżnik obchodowy, prowadzący pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych Kadra szkoląca posiada stosowne zezwolenia Urzędu Transportu Kolejowego i uprawnienia pedagogiczne.
adres: ul. Marcinkowskiego 133-135
 88-100 Inowrocław
tel/fax: 052/ 518 41 71
e-mail: intor@poczta.fm
NIP: 556 - 10 - 03 - 725
             
Ostatnia aktualizacja: 2020.02.17 11:59  

Copyright © 2005-2020 IN-TOR s.c.
Webmaster Łukasz Pitulski

 
Informacyja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym IN-TOR s.c.

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego - RODO i n f o r m u j e m y :

 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwie Wielobranżowym IN-TOR s.c. w Inowrocławiu ul. Marcinkowskiego 133-135; tel: 52 518 41 71, email: intor@poczta.fm
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym IN-TOR s.c. w celu wykonania umów oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowić inaczej);
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikającymi z przepisów prawa.